Rozhodnutí Disciplinární komise, apel na fanoušky

Rozhodnutí Disciplinární komise, apel na fanoušky
Zápis o rozhodnutí Svazové disciplinární komise SFČR ze dne 10. 10. 2019Členskému klubu FK ERA-PACK Chrudim uložila disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 7.500, - Kč za disciplinární přečin porušení povinností pořádajícího klubu dle ustanovení § 73 odst. 1 Disciplinárního řádu SFČR, který členský klub spáchal v utkání 4. kola VARTA futsal ligy FK ERA-PACK Chrudim vs. AC Sparta Praha (O1A0405) hraném dne 4. 10. 2019 tím, že nepřijal dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování jednotlivců či skupiny osob, v tomto případě fanoušků domácího členského klubu, kteří se v průběhu utkání dopustili hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících a ponižujících pokřiků vůči členům realizačního týmu, funkcionářům klubu a delegovaným osobám. Členský klub FK ERA-PACK Chrudim je povinen uhradit peněžitou pokutu do 10 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na bankovní účet SFČR č. 1601116011/0600 (variabilní symbol ID členského klubu), a v této lhůtě vyrozumět Svazovou disciplinární komisi o zaplacení peněžité pokuty. Nebude-li disciplinární trest peněžité pokuty ve stanovené lhůtě vykonán, ukládá Svazová disciplinární komise členskému klubu FK ERA-PACK Chrudim disciplinární trest odebrání tří soutěžních bodů.


Rozhodnutí DK zde

 

Klub FK ERA-PACK Chrudim apeluje na své fanoušky, aby se v průběhu futsalových utkáních nedopouštěli hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících a ponižujících pokřiků vůči dlegovaným osobám, hráčům,  členům realizačního týmu a funkcionářům hostujícího klubu.
14.10.2019 | autor: redakce

VARTA generální partner VARTA futsal ligy

Partner klubu