Partnerem TV utkání je A-Z PREZIP a.s.

Partnerem TV utkání je A-Z PREZIP a.s.
Akciová společnost A-Z PREZIP a.s. se sídlem v Chrudimi je stavební firmou, která vznikla v roce 2002 na tradicích chrudimského závodu Průmstavu Pardubice a působí na stavebním trhu jako dodavatel specializovaných prací.


 

Hlavní činností firmy je provádění hloubkového zakládání pozemních staveb a dodávky a montáže železobetonových konstrukcí.

 

Uživatelské a architektonické požadavky firma garantuje komplexním přístupem od návrhu až po realizaci. Navrhované a realizované konstrukce splňují vysoké nároky ekonomické i estetické, s využitím všech možností, které nabízí účelná kombinace železobetonových prefabrikovaných prvků a monolitických konstrukcí. Firma vytváří podmínky pro výstavbu objektů s neomezenou závislostí na ročním období.

 

A-Z PREZIP a.s. pracuje se stálým pracovním kolektivem cca 60 zaměstnanců. Provoz firmy je řízen systémem jakosti ČSN EN ISO 9001 pro provádění speciálního zakládání, výrobu a montáž železobetonových prefabrikátů a výrobu transportbetonu auditovaným certifikační, orgánem STAVCERT Praha. Ve firmě pracuje několik autorizovaných inženýrů pro obor pozemní stavby, statika a dynamika staveb a geotechnika. Pro zhotovení výrobní a realizační dokumentace firma disponuje stálým a zkušeným kolektivem projektantů a statiků firmy PBK Chrudim a.s.

 

Součástí holdingu je firma Armado a.s. s výrobním areálem stavebních prefabrikátů v Horní Lukavici u Plzně. Firma vznikla v roce 2011 a působí na trhu jako dodavatel železobetonových prefabrikátů.

 

Více informací naleznete na www.azprezip.cz.27.04.2018 | autor: redakce

VARTA futsal liga

Partner klubu