Futsalový klub hledá nového generálního partnera

Futsalový klub hledá nového generálního partnera
Jak již samotný nadpis článku napovídá, chrudimský futsalový klub hledá nového generálního partnera, který se bude podílet na zajištění provozuschopnosti klubu.


Prvotním důvodem nastalé situace je fakt, že chrudimský futsal přišel před letošní sezónou o významného marketingového partnera, který zabezpečoval příliv nejen finančních prostředků. Dále se chrudimský futsalový klub opakovaně nedočkal náležitého ocenění a podpory ze strany domácího prostředí – města Chrudim, prostřednictvím přímé dotace případně prioritních sportů, což příznivý vývoj futsalového klubu rovněž nepodporuje, ba naopak přispívá k ohrožení existence klubu, a to i přesto, že je město Chrudim díky futsalovému klubu řádně reprezentováno a známo nejen po celé České republice, ale i v Evropě.
 
Před zahájením sezóny 2016/2017 klub uzavřel a uzavírá dohody pouze s menšími tuzemskými a zahraničními partnery. Díky těmto partnerům je finančně pokryta pouze část nadcházející sezóny, a tak není vůbec jasné, zda se podaří tento soutěžní ročník klubu důstojně dokončit a vypořádat všechny své závazky plynoucí ze sportovní činnosti.
 
Z výše uvedených důvodů dáváme veřejnosti a případným partnerům na vědomí, že chrudimský futsalový klub s více jak 25letou tradicí hledá nového generálního, titulárního partnera, jež se stane novým hnacím motorem klubu a umožní jeho nadálou existenci, ale i menší reklamní partnery, kteří mají zájem posílit povědomí veřejnosti o jejich značce, službách nebo produktech prostřednictvím našeho futsalového klubu!

18.08.2016 | autor: redakce

VARTA generální partner VARTA futsal ligy

Partner klubu